Περιοχική ενδαρτηριακή χημειοθεραπεία ήπατος

Μέσω της περιοχικής ενδαρτηριακής χημειοθεραπείας, με μικρότερες δόσεις φαρμάκων επιτυγχάνονται υψηλές δόσεις τοπικά, με αποφυγή γενικευμένων τοξικών παρενεργειών με σκοπό τη δυνητική υποχώρηση αυτού. Η θεραπεία απαιτεί νοσηλεία μίας ημέρας.