Περινεϊκή βιοψία χαρτογράφησης προστάτη

Η περινεϊκή βιοψία χαρτογράφησης προστάτη είναι μια επαναστατική, εξειδικευμένη μέθοδος ακριβείας που ενδείκνυται για ασθενείς με αυξημένο PSA και υποψία καρκίνου του προστάτη. Η νέα αυτή μέθοδος, αυξάνει κατά πολύ την ακρίβεια της κλασικής βιοψίας, παρέχοντας τη δυνατότητα στον Ουρολόγο Χειρουργό, να στοχεύσει σε συγκεκριμένες ύποπτες περιοχές, αλλά και να «σαρώσει» ουσιαστικά, όλο τον προστάτη. Ως αποτέλεσμα αυτών, η διαγνωστική ικανότητα (ακρίβεια στην εύρεση καρκίνου) της μεθόδου, ξεπερνά το 95%.

Η περινεϊκή βιοψία προστάτη απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό και εμπειρία του Χειρουργού Ουρολόγου στη Βραχυθεραπεία προστάτη. Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, διενεργείται από τον  Χειρουργό Ουρολόγο Στέλιο Βούλγαρη,  κάτοχο fellowship στη βραχυθεραπεία προστάτη.

Πώς γίνεται η περινεϊκή βιοψία χαρτογράφησης προστάτη

Η βιοψία γίνεται με σύντηξη της πολυπαραμετρικής  μαγνητικής τομογραφίας που έχει που έχει προηγουμένως γίνει στον Μαγνητικό τομογράφο 3 Tesla που διαθέτει το Ιατρικό Διαβαλκανικό.

Η διαδικασία της βιοψίας διενεργείται υπό ήπια γενική αναισθησία (λαρυγγική μάσκα). Ο ασθενής τοποθετείται στην ειδική θέση και ακολουθεί απόλυτα κατευθυνόμενη βιοψία μέσω του περινέου (περιοχή κάτω απο τους όρχεις). Χρησιμοποιούνται 5-10 ειδικές βελόνες και λαμβάνονται συνήθως 30- 40 ιστοτεμάχια από όλη την έκταση του προστάτη και όχι μόνο από την κάτω επιφάνεια του όπως συμβαίνει στη απλή διορθική βιοψία.

Ο ασθενής παραμένει στην Κλινική μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας και εξέρχεται με αντιβίωση για 5 ημέρες.