Αναισθησιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Αναπλαστικής και Προηγμένης Χειρουργικής Ουρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πελεκάνου Ζωή
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test