Ενδοκρινολόγος, Εξειδικευμένη στην Ογκολογία, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παζαΐτου-Παναγιώτου Καλλιόπη
Ενδοκρινολόγος