Ενδαγγειακός Νευροχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παυλίδης Γεώργιος
Ενδαγγειακός Νευροχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test