Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος, ∆ιευθύντρια Ενδοκρινολογίας, ∆ιαβήτη & Μεταβολισµού, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ενδοκρινολόγος