Παθολογοανατομικό

Το Παθολογοανατομικό τμήμα διαθέτει πιστοποιημένος εξοπλισμός τελευταίας γενιάς και λειτουργεί με βάση διεθνή διαγνωστικά πρωτόκολλα.

Στο Παθολογοανατομικό τμήμα διενεργούνται με ταχύτατα αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας:

  • Ιστολογικές εξετάσεις,
  • Ταχεία βιοψία,
  • Μέθοδοι μοριακής διάγνωσης,
  • Ενζυματικές τεχνικές,
  • Μέθοδοι γενετικής,
  • Ιστοχημεία,
  • Ανοσοϊστοχημεία.