Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πατέλης Νικόλαος
Αγγειοχειρουργός