Παθολόγος-Ηπατολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πατελάρος Εμμανουήλ
Παθολόγος - Ηπατολόγος