Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παρτάλης Εκτωρ
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test