Καρδιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test