Γενικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Γενικός Χειρουργός