Γενικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test