Οφθαλμίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παρασκευόπουλος Θεόδωρος
Οφθαλμίατρος