Πλαστικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παρασκευόπουλος Σταύρος
Πλαστικός Χειρουργός