Παρασκευάς Κουτσόγιωργας – Λαπαροσκοπική ή ανοιχτή μέθοδος;