Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παραλίκας Ιωάννης
Θωρακοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test