Αγγειοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Αγγειοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test