Αγγειοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Αγγειοχειρουργός