Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παππάς Δημήτρης
Ρευματολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test