Ορθοπεδικός, Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Άκρας Χειρός/Άνω Άκρου & Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παπαθεοδώρου Θωμάς
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test