Επιστημονικός Συνεργάτης Κλινικής Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παπασιδέρης Χρήστος
Αγγειοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test