Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παπαπέτρου Δημοσθένης
Πνευμονολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test