Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής, Διευθυντής ΜΕΘ, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Πνευμονολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test