Παθολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test