Γαστρεντερολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παπαλαυρέντιος Λαυρέντιος
Γαστρεντερολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test