Χειρουργός, Διευθυντής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παπαλάμπρος Ευστάθιος
Γενικός Χειρουργός