Πλαστικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος
Πλαστικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test