Ορθοπαιδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παπαϊωάννου Χριστόφορος
Ορθοπεδικός