Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παπαδόπουλος Περικλής
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test