Πλαστικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π. Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παπαδόπουλος Όθωνας
Πλαστικός Χειρουργός