Παπαδόπουλος Δημήτριος
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

• Kontogeorgi E , Papadopoulos D, et al (2015). A 24 year-old woman with relapsing brainstem manifestations and multiple focal brain lesions. Natural killer cell lymphoblastic lymphoma/leukemia. Brain Pathol .25(1):115-6.
• Karapanou O, Vlassopoulou B, Tzanela M, Papadopoulos D, et al (2014). X-linked adrenoleukodystrophy: are signs of hypogonadism always due to testicular failure? Hormones 13(1):146-52.
• Mitsikostas DD , Mastorodemos V , Tsagournizakis M, Antonios Kodounis A, Tsagkaropoulos A, Konitsiotis S, Toulas P, Papadimitriou A , Papadimitriou D , Tavernarakis A, Papadopoulos D (2014). Natalizumab-related progressive multifocal leukoencephalopathy in Greece. Mult Scler & Relat Disord. 3 (2): 203-10.
• Tsakiri N*, Papadopoulos D*, Denis M, Mitsikostas DD, Kollias G. (2012). TNFR2 on radiation resistant cells is required for Foxp3+ regulatory T cell function and disease suppression in murine autoimmune encephalomyelitis. Eur J Immunol 42 (2): 403-412.
• 5. Papadopoulos D, Mitsikostas DD (2012) A meta-analytic approach to estimating nocebo effects in neuropathic pain trials. J Neurol 259 (3):436-47.
• 6. Papadopoulos D & Mitsikostas DD (2010). Nocebo effects in multiple sclerosis trials: a meta-analysis. Mult Scler 16 (7): 816-28.
• 7. Mitsikostas DD, Viskos A, Papadopoulos D. (2010). Sleep and headache: The clinical relationship. Headache. 50 (7):1233-45.
• 8. Papadopoulos D, Rundle J, Patel R, et al (2010). FTY720 ameliorates MOG-EAE by suppressing both cellular and humoral immune responses. J Neurosci Res. 88: 346-359;
• 9. Papadopoulos D, Dukes S, Patel R, Nicholas R, Vora A, Reynolds R. (2009). Substantial archaeocortical atrophy and neuronal loss in multiple sclerosis. Brain Pathol 19 (2):238-53.
• 10. Papadopoulos D, Knott J, Pham-Dihn D, Reynolds R (2006). Upregulation of α-synuclein in neurons and glia in inflammatory demyelinating disease. Mol Cell Neurosci 31 (4): 597-612.
• 11. Papadopoulos D, Pham-Dihn D, Reynolds R. (2006). Axon Loss is Responsible for Chronic Neurological Deficit Following Inflammatory Demyelination in the Rat. Exp Neurol 197 (2): 373-385.
• 12. Reynolds R, Dawson M, Papadopoulos D et al (2002). The response of NG-2 expressing oligodendrocyte progenitors to demyelination in MOG-EAE and MS. J. Neurocytol 31 (6-7): 523-536.