Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ηχοκαρδιολογίας, Athens Heart Center, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
Καρδιολόγος