Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παπαδημητρίου Νικόλαος
Γαστρεντερολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test