ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
Παθολόγος - Νεφρολόγος