Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παπαδημητρίου Χρήστος
Γαστρεντερολόγος