Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παπαδημητρίου Γεώργιος
Ορθοπεδικός