Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παντελάρος Στέφανος
Γαστρεντερολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test