Φυσικοθεραπευτής, Υποδιευθυντής Κέντρου Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πανταζής Τριαντάφυλλος
Φυσιοθεραπευτής