Φυσικοθεραπευτής, Διευθυντής Κέντρου Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πανταζής Νίκος
Φυσιοθεραπευτής
Covid-19
Προπληρωμή Test