Ακτινοδιαγνώστης, Επιμελητής Αξονικής & Μαγνητικής Τομογραφίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πανταζής Ιωάννης
Ακτινοδιαγνώστης