Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πανταζής Ευάγγελος
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test