Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παναγόπουλος Βασίλειος
Καρδιολόγος