Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παλλάντζας Αθανάσιος
Ουρολόγος