Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παλαμίδας Φίλιππος
Πνευμονολόγος