Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παλαμίδας Φίλιππος
Πνευμονολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test