Επεμβατικός Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παλαμίδας Αναστάσιος
Πνευμονολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test