Παιδιατρική φυσικοθεραπεία στα πρόωρα νεογνά

Πρόγραμμα πρόληψης & θεραπείας

Από την Αναστασία Λαΐου, Επιστ. Συνεργάτη Τμήματος Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Τα πρόωρα νεογνά και βρέφη, τα νεογνά δηλαδή που γεννιούνται πριν την ολοκλήρωση των 37 εβδομάδων κύησης, έχουν υψηλότερα ποσοστά ανεπιθύμητων κινητικών, γνωστικών και συμπεριφοριστικών διαταραχών απ' ότι τα τελειόμηνα βρέφη, ακόμα και σε απουσία τραυματισμού του ανώριμου εγκεφάλου, πράγμα που θέτει εξαιρετικά σημαντική την πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση, σημαντικό ρόλο της οποίας παίζει και η παιδιατρική φυσικοθεραπεία.

Η πρώιμη παρέμβαση ξεκινάει άμεσα στις Μονάδες Eντατικής Nοσηλείας Nεογνών (MENN) με την αξιολόγηση των νεογνών από ειδικούς ιατρούς, νεογνολόγους, παιδονευρολόγους και παιδοφυσικοθεραπευτές. Η πρώιμη παρέμβαση περιλαμβάνει νευροαναπτυξιακές τεχνικές, οι οποίες εφαρμόζονται από την ηλικία των 0 και συνεχίζονται μέχρι εκεί που το παιδί μπορεί να έχει ανάγκη. Μέσα από αυτές τις τεχνικές προσπαθεί ο θεραπευτής να δώσει τα κατάλληλα ερεθίσματα στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο και να αντιμετωπίσει τυχόν παθολογίες.

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ενδεικτικά  η φυσικοθεραπεία περιλαμβάνει :

  1. Τη σωστή τοποθέτηση. Με την πρηνή θέση, για παράδειγμα, υπάρχει μείωση του παλμού, της καρδιακής παροχής και της ροής του αίματος. Η θέση σώματος του νεογνού έχει θετική επίδραση στην οξυγόνωση και στη πνευμονική λειτουργία του.
  2. Την αναπνευστική φυσικοθεραπεία, η οποία χρησιμοποιείται στα πρόωρα νεογνά για να ρυθμίσει και να προλάβει την κατακράτηση της βλέννας από τους πνεύμονες όσο και την κάθαρσής της.
  3. Τη μάλαξη και την παθητική κινητοποίηση,  με σκοπό την αύξηση του σωματικού βάρους του βρέφους. Φαίνεται,  βάση ερευνών, πως 5 έως 10 ημέρες καθημερινής μάλαξης στα νεογνά έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δράσης του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος και την αύξηση της γαστρικής κινητικότητας.
  4. Το «ιδανικό άγγιγμα». Το άγγιγμα θα πρέπει να είναι σταθερό, ήρεμο και σίγουρο, για να προωθεί την ασφάλεια και την σταθερότητα. Μελέτες υποστηρίζουν πως το ιδανικό άγγιγμα βοηθά τα νεογνά τα θηλάσουν γρηγορότερα.