Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παχιαδάκης Ιωάννης
Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test