Ουρητηροσκόπηση

Η ουρητηροσκόπηση αποτελεί τη σύγχρονη μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση λιθιάσεων.

Η ουρητηροσκόπηση είναι ατραυματική, καθώς εισάγεται από την ουρήθρα και την ουροδόχο κύστη ένα λεπτό τηλεσκοπικό όργανο το ουρητηροσκόπιο.

Δια μέσου του ουρητηροσκοπίου, ο ιατρός έχοντας πλήρη εικόνα του λίθου το συλλαμβάνει με μία λαβίδα, τον τοποθετεί σε ένα μικροσκοπικό καλάθι και τον αφαιρεί ή εάν ο λίθος είναι μεγαλύτερος από τη διάμετρο του ουρητήρα, το θρυμματίζει με το λιθοτρίπτη και τη χρήση laser.

Εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση

Η επέμβαση με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς με λίθους του κάτω πόλου του νεφρού με διάμετρο μικρότερη από 15 χιλιοστά ή πολλαπλούς μικρούς λίθους των καλύκων του νεφρού.

Το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο είναι ένα πολύ λεπτό ενδοσκόπιο με μήκος που του επιτρέπει την πρόσβαση διαμέσου της ουρήθρας, της κύστης και του ουρητήρα στη σε όλες τις μοίρες του νεφρού.

Η επέμβαση εύκαμπτης ουρητηροσκόπησης γίνεται όπως στην ουρητηροσκόπηση.

Λαπαροσκοπική ή Ρομποτική νεφρολιθοτριψία

Οι ασθενείς οι οποίοι εκτός από τη λιθίαση του νεφρού ή του ουρητήρα αντιμετωπίζουν και άλλες παθήσεις του ουροποιητικού, όπως η στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής, τότε είναι προτιμότερο να υποβληθούν σε πυελολιθοτομή και πλαστική της πυελοουρητηρικής συμβολής, με λαπαροσκοπική ή ρομποτική τεχνική για την πλήρη διευθέτηση των προβλημάτων του ουροποιητικού.

Με τη λαπαροσκοπική ή τη ρομποτική τεχνική, η μετεγχειρητική παραμονή στην κλινική ελαχιστοποιείται, το αισθητικό αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο και ο μετεγχειρητικός πόνος σημαντικά λιγότερος.