Ορθοπεδικός, Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής, Ιατρικό Ψυχικού

Ολική αρθροπλαστική ισχίου με τo ρομποτικό σύστημα με εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη, Naviswiss

Γράφει ο Ευάγγελος Γάκης, Ορθοπεδικός, Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής, Ιατρικό Ψυχικού 

Η επιτυχία της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή ευθυγράμμιση της κοτύλης (τμήμα υποδοχής της άρθρωσης ισχίου) αλλά και από τον αποκατάσταση του μήκους του σκέλους, κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο ειδικά με την εφαρμογή ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών.

Σημαντικό εργαλείο σε αυτήν την προσπάθεια αποτελεί ο σωστός προεγχειριτικός σχεδιασμός αλλά και η δυνατότητα της πιστής εφορμογής του σχεδιασμού κατά την διάρκεια της επέμβασης.

Η χρήση 3D μοντέλων κατά την διάρκεια του προ-εγχειρητικού σχεδιασμού αλλά και η πλοήγηση κατά τη διάρκεια της επέμβασης αρθροπλαστικής ισχίου μπορεί να βοηθήσει σημαντικά να πετύχουμε μεγάλη  ακρίβεια στο τελικό αποτέλεσμα.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν ε μεγάλο βαθμό με την χρήση του συστήματος πλοήγησης NAVISWISS και το λογισμικό NAVIPLAN, ένα εργαλείο προεγχειρητικού σχεδιασμού που αναλύει αυτόματα τα δεδομένα της αξονικής τομογραφίας και προτείνει την αρχική διαμόρφωση του εμφυτεύματος. Μετά την επανεξέταση και τη λεπτομερή ρύθμιση το προεγχειρητικό σχέδιο μπορεί να μεταφερθεί στο σύστημα πλοήγησης και να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης για να εκτελεστεί όπως έχει προγραμματιστεί

 Πλεονεκτήματα συστήματος NAVISWISS:

  • Μειώνει το χειρουργικό χρόνο (δοκιμαστικές ανατάξεις/αλλαγή θέσης υλικών κτλ.)
  • Είναι το μοναδικό σύστημα που δεν χρειάζεται επιπλέον τομές στον άρρωστο
  • Είναι συμβατό με όλες τις χειρουργικές προσπελάσεις
  • Είναι κατάλληλο για πρωτογενείς αρθροπλατικές αλλά και για επεμβάσεις αναθεώρησης
  • Είναι μοναδικό, δεν υπάρχει αντίστοιχο σύστημα για αρθροπλαστικές ισχίου

Οι ορθοπεδικοί χειρουργοί μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα μεταξύ της απλής πλοήγησης με βάση το ορόσημο για τα απλά περιστατικά τους ή της πιο εξελιγμένης ροής εργασίας σχεδιασμού και πλοήγησης με βάση την αξονική τομογραφία για τις πιο δύσκολες και πολύπλοκες ανατομίες.

Ιατρός

Ορθοπεδικός, Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής, Ιατρικό Ψυχικού
Covid-19
Προπληρωμή Test