Επεμβατικός Καρδιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
Επεμβατικός Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test