Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Συνεργάτης, Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Οικονομόπουλος Θεοφάνης
Ογκολόγος